© 2017 by Heroes sandals. Proudly created with Wix.com

אופן מדידת גיבורים

הוראות מדידת סנדלי גיבורים:

·         מאוד חשוב! הדפיסו את הקובץ המתאים לכם בפרופורציה של 100% (1:1, actual size) ובדקו עם סרגל אמיתי את קנה המידה המשורטט בדף.

·         הניחו את ההדפסה על משטח ישר, מאוזן וקשה.

·         איך לקבוע את המידה נכונה:

o        דרכו על ההדפסה כאשר כף הרגל שלכם ממורכזת.

o        שימו לב שאתם משאירים שוליים מלפנים ומאחור של כ-1 ס"מ (לפי הקו המקווקו בשרטוט).

o        אם יש לכם כפות רגליים בגדלים שונים, שימו לב שאתם מודדים לפי כף הרגל הגדולה מבניהם (פשוט להפוך את הדף).

·